A Roska Tamás díj

Roska Tamás – Aki kiállt a tehetségekért

„Egy apának az élet egyik nagy ajándéka az, ha fia sikereket ér el.”

Roska Tamás

Roska Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus, a magyar tudományos élet méltán emblematikus alakja. Nevéhez olyan, a nemzetközi szakmai életben is mérföldkőnek számító fejlesztések köthetőek, mint a celluláris hullámszámítógép architektúrájának megalkotása és az ehhez köthető kamera-számítógép kifejlesztése. Ő a hazai bionikai képzés megteremtője.

 

1940-ben született Budapesten. 1964-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán diplomázott kitüntetéssel, 1973-ban a műszaki tudomány kandidátusa, 1982-ben pedig a műszaki tudomány doktora fokozatot szerezte meg.

 

Tudására a nemzetközi tudományos színtér is felfigyelt. 1980-as évek végén a National Science Foundation (NSF) újra engedélyezte az MTA-NSF közös projektek indításának lehetőségét, melynek  egyik új közös kutatási témája az UC Berkeley és a SzTAKI közös projektje lett. A IEEE Circuits and Systems Society globális közössége a nagyvilág minden pontjáról vonzotta a legválogatottabb tehetségeket, és Roska Tamás közöttük is az egyik legkiemelkedőbbnek bizonyult. A legismertebb magyar tudósként a Society neki ítélte a Mac Van Valkenburg Award-ot.

Mi tette őt a fiatalok hiteles példaképévé és mentorává?

Siker, akarat és végtelen tudás. E három dolog jellemezte Roska Tamást, a tudóst. Akik azonban ismerték Tamást, a magánembert, egybehangzóan egy végtelenül empatikus és figyelmes férfire emlékeznek. Tamás szeretettel fordult a többi ember felé. A pályakezdő tudósok első szárnypróbálgatása, szakmai elindulása mindig is küzdelmes volt. Roska Tamás azt tűzte ki életfeladatának, hogy az arra méltó fiatal tehetségek útját egyengesse és e célkitűzéséhez mindvégig hű maradt.

 

Vérbeli pedagógus volt. Az 1980-as évek végén már doktori iskolát szervezett a SzTAKI-ban, majd 1992-ben a Veszprémi Egyetemen megalapította a műszaki informatikai kart. 1998-ban alapító dékánja lett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának. 2006-ban, tanári pályafutásának csúcsán pedig a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Egyetem közös szervezésében új, multidiszciplináris alapszakot alapított Molekuláris bionika néven. 

Hogyan született meg a Roska Tamás tudományos előadások intézménye?

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 2017-ben határozta el, hogy a tudományos kutatói tevékenység támogatására bemutatkozási lehetőséget teremt az ifjú tehetségeknek. A Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló verseny egyben tisztelgés is az egyedülálló kutatói életmű előtt.

 

A Roska Tamás tudományos előadás tartására való felkérés az egyik legnagyobb elismerés, melyet egy ifjú kutató kaphat. A szakma ezzel a gesztussal fogadja be a választott területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktorjelölt, doktorandusz vagy posztdoktor hallgatót.

Roska Tamás díjazott előadása

Kállai Péter

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által meghirdetett, a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Roska Tamás Tudományos Előadásának megtartására irányuló pályázat nyertese Kállai Péter a Társadalomtudományi Szekcióban az OTDT tudományterületileg illetékes szakmai bizottságának döntése értelmében.