Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PHD PROGRAM OKTATÓKNAK | Budapesti Metropolitan Egyetem

PHD PROGRAM OKTATÓKNAK

A Breuer Marcell Doktori Iskola és a Budapesti Metropolitan Egyetem együttműködése 


Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolája (BMDI) és a METU között 7 éve köttetett megállapodás keretében a PTE építőművész és belsőépítész kollégáinknak kedvezményes fokozatszerzési lehetőséget kínál ösztöndíjas helyek biztosításával. Ezen kívül a METU doktori fokozattal rendelkező oktatói témavezetői feladatot kapnak a BMDI-ben.  


A Soproni Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola és a Budapesti Metropolitan együttműködése 


A marketing és turizmus, illetve tágabban az üzleti és menedzsment területen oktatók a Soproni Egyetem doktori programjába kapcsolódhatnak be. A tudományos fokozattal még nem rendelkezők itt megszerezhetik a PhD.t, a már doktorok pedig habilitálhatnak, ahogy azt már több METU-s kolléga is itt tette. A doktori iskolához témavezetőként és témakiíróként is lehet csatlakozni, előzetes egyeztetés után. 

Terveink között szerepel a METU saját doktori iskolájának megalapítása, de amíg ezt a célunkat megvalósítjuk, nagy jelentőséggel bír, hogy oktatóink addig is közreműködnek a jövő tudományos kutatói és egyetemi oktatói generációjának képzésében, és egyben megalapozzák saját akadémiai előmenetelüket.